• DSC01310.jpg
  • IMG_1938.jpg
  • IMG_1956.jpg
  • IMG_1968.jpg
  • IMG_1972.jpg
  • IMG_1974.jpg
  • NewCentrum.jpg

Behandel Centrum

In het Behandelcentrum wordt met verschillende apparatuur gewerkt ter ondersteuning van het herstelproces. Dit kan op afspraak of direct na een consult met beginscan middels de V-check. Sommige behandelingen moeten in een beginperiode op zeer regelmatige basis gevolgd worden. Dit alles wordt besproken in het consult en het adviserende behandelplan.

Wij werken met de volgende medische apparatuur :

* V-Check : een 8 minuten durende lichaamsscan waarbij o.a. toxines, energie, fysieke gesteldheid en bio-chemie organen in kaart wordt gebracht. Dit is de leidraad waar vanuit gewerkt wordt.

* Bemer Fysische Vasculaire Therapie : deze mat verbetert de microcirculatie met 30 %, waardoor onze behandelingen en supplementen 30 % effectiever zijn en toxines met 30 % meer worden afgevoerd.

* Med Matrix : een gecombineerd behandelapparaat waarbij cupping, detoxificatie van de Extra Cellulaire Matrix en bio-resonantie met elkaar gecombineerd kunnen worden. Of separaat ingezet kunnen worden. Met dit apparaat kunnen we draineren, lichaamsprocessen ondersteunen en versterken, pathogenen bio-energetisch bestrijden en met bio-resonantie ter plekke aan de hand van de V-check behandelen. Het individueel voor u gemaakte programma wordt ook op een bio-resonantie- kaart gezet, zodat u het programma thuis dagelijks kunt ondersteunen.

 

Vitaliteits-apparaten :

* Detoxificatie-voetenbad : een apparaat wat ingezet kan worden wanneer het lichaam extra ondersteuning nodig heeft bij detoxificatie

* Neurofeedback en audio-color : apparatuur wat ingezet kan worden bij een psychische en/of emotionele ondersteuning bij langdurige ziekte, pijn, stress en trauma. De neurofeedback en audio-color werken op de hersengolven.

 

Ieder consult wordt aangevangen met een V-check om in kaart te brengen waar de problemen zich bevinden, welke gevolgen dit al heeft voor verschillende systemen en werkingsmechanismen. Aan de hand van de V-check wordt een behandelplan gemaakt.